بایگانی برچسب: s

نام شهید «بدرالدین» لرزه بر اندام اسرائیل می‌انداخت/ استکبار به دنبال انحراف جریان نبرد با اسرائیل

نام شهید «بدرالدین» لرزه بر اندام اسرائیل می‌انداخت/ استکبار به دنبال انحراف جریان نبرد با اسرائیل

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی گفت: نام مصطفی بدرالدین بر اندام اسرائیل لرزه می انداخت و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا به دنبال او بودند.

نام شهید «بدرالدین» لرزه بر اندام اسرائیل می‌انداخت/ استکبار به دنبال انحراف جریان نبرد با اسرائیل

(image)

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی گفت: نام مصطفی بدرالدین بر اندام اسرائیل لرزه می انداخت و بسیاری از سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا به دنبال او بودند.
نام شهید «بدرالدین» لرزه بر اندام اسرائیل می‌انداخت/ استکبار به دنبال انحراف جریان نبرد با اسرائیل

پرس نیوز