بایگانی برچسب: s

برنامه هسته‌ای ایران دیگر تهدید برای اسرائیل نیست

برنامه هسته‌ای ایران دیگر تهدید برای اسرائیل نیست

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ادعا کرد به دلیل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق هسته‌ای، دیگر تهدیدی وجودی برای اسرائیل نیست.

برنامه هسته‌ای ایران دیگر تهدید برای اسرائیل نیست

(image)

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ادعا کرد به دلیل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق هسته‌ای، دیگر تهدیدی وجودی برای اسرائیل نیست.
برنامه هسته‌ای ایران دیگر تهدید برای اسرائیل نیست

عکس

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

دیپلمات آمریکایی می‌گوید در تاریخ این کشور مواردی وجود داشته که دولت‌های بعدی توافق تسلیحاتی و هسته‌ای دولت قبیل را قبول نداشته‌اند.

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

(image)

دیپلمات آمریکایی می‌گوید در تاریخ این کشور مواردی وجود داشته که دولت‌های بعدی توافق تسلیحاتی و هسته‌ای دولت قبیل را قبول نداشته‌اند.
معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

روزنامه قانون

خبر اسلامی