بایگانی برچسب: s

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.

وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

(image)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مخالفان دولت با دست آویز قرار دادن برگزاری همایش ایران کانکت به دنبال تخریب دستاوردهای دولت هستند.
وزیر ارتباطات:همایش «ایران کانکت» تحمیل هزینه ای برای ایران ندارد

آهنگ جدید