بایگانی برچسب: s

مخالفت شدید «اولاند» با همه‌پرسی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا

مخالفت شدید «اولاند» با همه‌پرسی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا

«مارین لپن»، رهبر راستگرایان فرانسه از مخالفت رئیس جمهوری این کشور با طرح برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا خبر داد.

مخالفت شدید «اولاند» با همه‌پرسی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا

(image)

«مارین لپن»، رهبر راستگرایان فرانسه از مخالفت رئیس جمهوری این کشور با طرح برگزاری همه پرسی برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپا خبر داد.
مخالفت شدید «اولاند» با همه‌پرسی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا

مجله اینترنتی