بایگانی برچسب: s

کتاب «انصارالله در یمن» منتشر می‌شود

کتاب «انصارالله در یمن» منتشر می‌شود

کتاب “انصارالله در یمن” از دفتر نشر معارف نوشته محمدصادق کوشکی و روح الله نجابت در ۱۶۰ صفحه تدوین شده و اکنون در مرحله اخذ مجوز قرار دارد.

کتاب «انصارالله در یمن» منتشر می‌شود

(image)

کتاب “انصارالله در یمن” از دفتر نشر معارف نوشته محمدصادق کوشکی و روح الله نجابت در ۱۶۰ صفحه تدوین شده و اکنون در مرحله اخذ مجوز قرار دارد.
کتاب «انصارالله در یمن» منتشر می‌شود

مرجع توریسم