بایگانی برچسب: s

 انتظار می‌رود دیگر از تریبون مجلس شاهد هتاکی‌ها و دروغ‌گویی‌ها نباشیم

 انتظار می‌رود دیگر از تریبون مجلس شاهد هتاکی‌ها و دروغ‌گویی‌ها نباشیم

 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت که آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است.

 انتظار می‌رود دیگر از تریبون مجلس شاهد هتاکی‌ها و دروغ‌گویی‌ها نباشیم

(image)

 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت که آینده کشور با آگاهی مردم تأمین است.
 انتظار می‌رود دیگر از تریبون مجلس شاهد هتاکی‌ها و دروغ‌گویی‌ها نباشیم

bluray movie download

سپهر نیوز