بایگانی برچسب: s

«امل نمر طنانه» شاعر مشهور جهان عرب وارد تهران شد

«امل نمر طنانه» شاعر مشهور جهان عرب وارد تهران شد

«امل نمر طنانه» شاعر لبنانی ـ سوری متولد شهر بنت الجبیل امروز صبح برای حضور در دومین جشنواره ترانه و موسیقی طبس وارد تهران شد.

«امل نمر طنانه» شاعر مشهور جهان عرب وارد تهران شد

(image)

«امل نمر طنانه» شاعر لبنانی ـ سوری متولد شهر بنت الجبیل امروز صبح برای حضور در دومین جشنواره ترانه و موسیقی طبس وارد تهران شد.
«امل نمر طنانه» شاعر مشهور جهان عرب وارد تهران شد

اسکای نیوز