بایگانی برچسب: s

فیس بوک صفحه‌های «المیادین» و «سما» را مسدود کرد

فیس بوک صفحه‌های «المیادین» و «سما» را مسدود کرد

شبکه اجتماعی فیس بوک صفحات مربوط به شبکه لبنانی «المیادین» و شبکه سوری «سما» را به دلیل حمایت از مقاومت مسدود کرد.

فیس بوک صفحه‌های «المیادین» و «سما» را مسدود کرد

(image)

شبکه اجتماعی فیس بوک صفحات مربوط به شبکه لبنانی «المیادین» و شبکه سوری «سما» را به دلیل حمایت از مقاومت مسدود کرد.
فیس بوک صفحه‌های «المیادین» و «سما» را مسدود کرد

فروش بک لینک

فانتزی