بایگانی برچسب: s

خبرنگار «العالم» از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد

خبرنگار «العالم» از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد

رژیم صهیونیستی «بسام الصفدی» خبرنگار شبکه خبری «العالم» را بعد از چند روز بازداشت یکشنبه (امروز) آزاد کرد.

خبرنگار «العالم» از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد

(image)

رژیم صهیونیستی «بسام الصفدی» خبرنگار شبکه خبری «العالم» را بعد از چند روز بازداشت یکشنبه (امروز) آزاد کرد.
خبرنگار «العالم» از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد

ganool review