بایگانی برچسب: s

آخوندی مقصر اصلی نادیده گرفتن مسکن در برنامه ششم

آخوندی مقصر اصلی نادیده گرفتن مسکن در برنامه ششم

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اساسا وزارت راه و شهرسازی قائل به برنامه‌ریزی نیست، گفت: این‌که در لایحه برنامه ششم توسعه، مسکن دیده نشده مربوط به این است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای این بخش ندارد.

آخوندی مقصر اصلی نادیده گرفتن مسکن در برنامه ششم

(image)

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که اساسا وزارت راه و شهرسازی قائل به برنامه‌ریزی نیست، گفت: این‌که در لایحه برنامه ششم توسعه، مسکن دیده نشده مربوط به این است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای این بخش ندارد.
آخوندی مقصر اصلی نادیده گرفتن مسکن در برنامه ششم

تکنولوژی جدید