بایگانی برچسب: s

همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» برگزار می‌شود

همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» برگزار می‌شود

مشاور رییس جمهور از برپایی همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر»، دوازدهم خرداد در این سازمان خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰ مهمان خارجی در این مراسم حضور خواهند داشت.

همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» برگزار می‌شود

(image)

مشاور رییس جمهور از برپایی همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر»، دوازدهم خرداد در این سازمان خبر داد و گفت: بیش از ۲۵۰ مهمان خارجی در این مراسم حضور خواهند داشت.
همایش «اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر» برگزار می‌شود

دانلود سرا