بایگانی برچسب: s

تأیید لایحه «اساسنامه شرکت ملی پست» از سوی شورای نگهبان

تأیید لایحه «اساسنامه شرکت ملی پست» از سوی شورای نگهبان

شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

تأیید لایحه «اساسنامه شرکت ملی پست» از سوی شورای نگهبان

(image)

شورای نگهبان لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
تأیید لایحه «اساسنامه شرکت ملی پست» از سوی شورای نگهبان

قرآن