بایگانی برچسب: s

«از بنت اکبر تا بنت صفدر»

«از بنت اکبر تا بنت صفدر»

۳۷ سال از انقلاب میگذرد، دویست هزارشهید خون دادند تا اسلام با همه شئونش تجلی یابد، گویی آنها همیشه باید بدهکار باشند و مظلوم. آنها نمی‌دانستند که هاشمی رفسنجانی که خود را استوانه نظام می‌دانست دختری را تربیت می کند که این‌‌چنین به ره‌آورد خون‌شان که تحقق حکومت دینی‌ست می تازد.

«از بنت اکبر تا بنت صفدر»

(image)

۳۷ سال از انقلاب میگذرد، دویست هزارشهید خون دادند تا اسلام با همه شئونش تجلی یابد، گویی آنها همیشه باید بدهکار باشند و مظلوم. آنها نمی‌دانستند که هاشمی رفسنجانی که خود را استوانه نظام می‌دانست دختری را تربیت می کند که این‌‌چنین به ره‌آورد خون‌شان که تحقق حکومت دینی‌ست می تازد.
«از بنت اکبر تا بنت صفدر»

اخبار دنیای دیجیتال