بایگانی برچسب: s

سیاست‌ «از ما بهترون» در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث حذف دانشجویان شد

سیاست‌ «از ما بهترون» در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث حذف دانشجویان شد

شورای هماهنگی بسیج های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در بیانیه‌ای نسبت به گزینشی بودن انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتراض کرده و اعلام کردند: سیاست‌های «از ما بهترون» وزارت بهداشت شامل تنها بخشی گزینش شده و بعضا توقیف شده از تشکل‌ها و فعالین همسو با دولت بود و جمع کثیری از دانشجویان را حذف کردند.

سیاست‌ «از ما بهترون» در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث حذف دانشجویان شد

(image)

شورای هماهنگی بسیج های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران در بیانیه‌ای نسبت به گزینشی بودن انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتراض کرده و اعلام کردند: سیاست‌های «از ما بهترون» وزارت بهداشت شامل تنها بخشی گزینش شده و بعضا توقیف شده از تشکل‌ها و فعالین همسو با دولت بود و جمع کثیری از دانشجویان را حذف کردند.
سیاست‌ «از ما بهترون» در انتخابات خانه نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث حذف دانشجویان شد

سپهر نیوز