بایگانی برچسب: s

«بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای لندن-تهران را به تعویق انداخت

«بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای لندن-تهران را به تعویق انداخت

شرکت هواپیمایی «بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود سه ماه به تعویق انداخت.

«بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای لندن-تهران را به تعویق انداخت

(image)

شرکت هواپیمایی «بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای خود به تهران را حدود سه ماه به تعویق انداخت.
«بریتیش ایرویز» از سرگیری پروازهای لندن-تهران را به تعویق انداخت

تکست آهنگ