بایگانی برچسب: s

«ادبیات داستانی جنگ در ایران» منتشر شد

«ادبیات داستانی جنگ در ایران» منتشر شد

کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» نوشته مهدی سعیدی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر و راهی بازار نشر شد.

«ادبیات داستانی جنگ در ایران» منتشر شد

(image)

کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» نوشته مهدی سعیدی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر و راهی بازار نشر شد.
«ادبیات داستانی جنگ در ایران» منتشر شد