انگشتری رهبر انقلاب بهترین هدیه ای بود که تا امروز دریافت کردم

انگشتری رهبر انقلاب بهترین هدیه ای بود که تا امروز دریافت کردم

دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: افتخار این را داشتم که به همراه چند تن از نخبگان ورزش ایران به نمایندگی از اهالی وزنه برداری میهمان رهبرمعظم انقلاب باشم.

عکس

خرید بکلینک