آیا قراردادهای جدید نفتی اصلاح می شود؟

آیا قراردادهای جدید نفتی اصلاح می شود؟

دولت بهار: رسانه ها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای امنیت و نخبگان جامعه باید روی این قرارداد کار کنند و این قرارداد که نسبت به منافع ملی بسیار ضعیف عمل کرده و به طور قوی و هوشمندانه ای برای مصادره نفت و گاز ما طی 25 تا 35 سال آینده تدوین شده را، اصلاح کنند.

بک لینک