گزارش تصویری از برگزاری دومین همایش بزرگ نخبگان جوان سیستان در فرمانداری ویژه زابل

گزارش تصویری از برگزاری دومین همایش بزرگ نخبگان جوان سیستان در فرمانداری ویژه زابل

دومین همایش بزرگ نخبگان جوان سیستان با حضور پروفسور شیخ نژاد کاشف داروی ضد سرطان در فرمانداری ویژه زابل تشکیل شد.

بازی آزاد