ضرورت احیای تفکر کارشناسی در دستگاه های اجرایی استان

ضرورت احیای تفکر کارشناسی در دستگاه های اجرایی استان

یادداشت

اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر نبود یا ضعف تفکر کارشناسی در دستگاه های اجرایی که در نشست خبری اخیر مطرح شد، در شرایطی توجه رسانه های استان را به خود جلب کرد که این چالش مدت هاست ذهن مسئولان و حتی اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و اتقاقاً در سال های گذشته به تناوب توسط رسانه ها مطرح و نخبگان و کارشناسان استان در حوزه های مختلف نسبت به پیامدهای آن که مهمترین آن ایجاد موانع جدی در مسیر توسعه استان است، هشدار داده اند.
طهماسبی در این نشست البته برای رفع مشکلات و برطرف کردن …

خبر جدید

خرید بکلینک