انجمن های صنفی اصفهان حمل ونقل موظف به نظارت برعملکرد شرکت ها هستند

انجمن های صنفی اصفهان حمل ونقل موظف به نظارت برعملکرد شرکت ها هستند

اصفهان – خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در جلسه کارگروه ارتقاء سطح خدمات مسافری ادره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان بر ضرورت نظارت انجمن های صنفی حمل ونقل مسافر به نظارت بر عملکرد شرکت های حمل مسافر تاکید شد. در این جلسه معاون حمل ونقل اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان اصفهان گفت: در سخنانی با اشاره به اهمیت تحقیق وتوسعه در حمل و نقل گفت: تلاش در این زمینه باهمکاری نخبگان می تواند کمک شایانی به ارتقاء جایگاه حمل و نقل استان نماید وزمینه بروز خلاقیت ونوآوری را ایجاد کند.صفاتاج در جلسه اظهار داشت …

دانلود آهنگ جدید

بک لینک رنک 8