نور جبین ما نه از تاثیر طاعت است…

نور جبین ما نه از تاثیر طاعت است…

نور جبین ما نه از تاثیر طاعت است/ داغی کهن ز لاله رخی بر جبین ماست … «محتشم کاشانی»

اتوبیوگرافی

بک لینک رنک 5