تحلیلگران سعودی راجع به ایران چه فکر می کنند

تحلیلگران سعودی راجع به ایران چه فکر می کنند

تنش های اخیر میان عربستان و ایران که به بحران انجامید، سبب شد تا دیدگاه شماری از تحلیلگران سعودی به این مسئله را جویا شویم؛ اینکه در اندیشه ی بدون سانسور نخبگان سعودی چه می گذرد، می تواند به حل این بحران کمک کند.

bluray movie download

مد روز