وزیر کشور درباره صلاحیت ها: نزد مقام معظم رهبری گزارشی دادم و مشورت هایی صورت گرفت

وزیر کشور درباره صلاحیت ها: نزد مقام معظم رهبری گزارشی دادم و مشورت هایی صورت گرفت

وی ادامه داد: امروز نزد مقام معظم رهبری رفتم گزارشی را خدمت ایشان ارائه کردم مشورت هایی صورت گرفت در شورای نگهبان هم توضیحاتی را ارائه کردم، آقایان مقیمی و امیری هم فعال هستند تا حق کسی ضایع نشود چراکه 12 هزار نفری که ثبت نام کرده اند همگی از نخبگان سیاسی، سخنران و اهل نظر بوده اند اینها افراد عادی نیستند.

اخبار دنیای دیجیتال

آپدیت نود 32