عصبانیت آل خلیفه از حمایت مردم بحرین از “شیخ عیسی قاسم”

عصبانیت آل خلیفه از حمایت مردم بحرین از “شیخ عیسی قاسم”

نیروهای امنیتی بحرین در ادامه اقدامات خود علیه مردم بحرین ۱۶ نفر از مردم شهر دراز را بازداشت کردند که ۱۳ نفر از آنها از نزدیکان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم هستند.

عصبانیت آل خلیفه از حمایت مردم بحرین از “شیخ عیسی قاسم”

(image)

نیروهای امنیتی بحرین در ادامه اقدامات خود علیه مردم بحرین ۱۶ نفر از مردم شهر دراز را بازداشت کردند که ۱۳ نفر از آنها از نزدیکان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم هستند.
عصبانیت آل خلیفه از حمایت مردم بحرین از “شیخ عیسی قاسم”

خرید بک لینک قوی

صبحانه