آرزوی موفقیت مجری الجزیره برای “داعش فلوجه”!

آرزوی موفقیت مجری الجزیره برای “داعش فلوجه”!

حمایت علنی و ستایش‌های یکی از مجریان و مسئولان شبکۀ الجزیره از داعش، بار دیگر نشان داد که چگونه این شبکۀ متعلق به دولت قطر به بوق تبلیغاتی داعش تبدیل شده است.

آرزوی موفقیت مجری الجزیره برای “داعش فلوجه”!

(image)

حمایت علنی و ستایش‌های یکی از مجریان و مسئولان شبکۀ الجزیره از داعش، بار دیگر نشان داد که چگونه این شبکۀ متعلق به دولت قطر به بوق تبلیغاتی داعش تبدیل شده است.
آرزوی موفقیت مجری الجزیره برای “داعش فلوجه”!

دانلود موزیک