‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است

‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است

معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در یادواره شهدا در دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: دشمن به واسطه آگاهی از قدرت بازدارندگی ما جرأت حمله و تعرض به ایران را ندارد و‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است.

‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است

(image)

معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در یادواره شهدا در دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: دشمن به واسطه آگاهی از قدرت بازدارندگی ما جرأت حمله و تعرض به ایران را ندارد و‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است.
‌سیستم موشکی ایران یکی از عوامل قدرت بازدارندگی دشمنان است

ganool review