۹۲۴ مجتمع آب‌رسانی نیمه تمام در کشور داریم/ ۵۰۰ میلیون دلار برای مجتمع آب‌ روستایی به وزارت نیرو داده شد

۹۲۴ مجتمع آب‌رسانی نیمه تمام در کشور داریم/ ۵۰۰ میلیون دلار برای مجتمع آب‌ روستایی به وزارت نیرو داده شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور با اشاره به اینکه ۳۷۰ مجتمع آب‌رسانی روستایی با بهره‌مندی ۲ میلیون نفر امسال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: اعتبار ۵۰۰ میلیون دلار مجتمع‌های آبرسانی روستایی به حساب وزارت نیرو واریز شد.

۹۲۴ مجتمع آب‌رسانی نیمه تمام در کشور داریم/ ۵۰۰ میلیون دلار برای مجتمع آب‌ روستایی به وزارت نیرو داده شد

(image)

معاون برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور با اشاره به اینکه ۳۷۰ مجتمع آب‌رسانی روستایی با بهره‌مندی ۲ میلیون نفر امسال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: اعتبار ۵۰۰ میلیون دلار مجتمع‌های آبرسانی روستایی به حساب وزارت نیرو واریز شد.
۹۲۴ مجتمع آب‌رسانی نیمه تمام در کشور داریم/ ۵۰۰ میلیون دلار برای مجتمع آب‌ روستایی به وزارت نیرو داده شد

بک لینک رنک 1

استخدام