۷۰ درصد نظرات ایران در برجام تامین شد/ اقتصاد مقاومتی بدون تعامل با دنیا امكان پذیر نیست

۷۰ درصد نظرات ایران در برجام تامین شد/ اقتصاد مقاومتی بدون تعامل با دنیا امكان پذیر نیست

وزیر بهداشت گفت: ما با دنیا توافق كردیم، این توافق نامه مثبت است زیرا ۶۰ تا ۷۰درصد نظرات ما در برجام تامین شد.

۷۰ درصد نظرات ایران در برجام تامین شد/ اقتصاد مقاومتی بدون تعامل با دنیا امكان پذیر نیست

(image)

وزیر بهداشت گفت: ما با دنیا توافق كردیم، این توافق نامه مثبت است زیرا ۶۰ تا ۷۰درصد نظرات ما در برجام تامین شد.
۷۰ درصد نظرات ایران در برجام تامین شد/ اقتصاد مقاومتی بدون تعامل با دنیا امكان پذیر نیست

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

bluray movie download