۷۰ درصد منبج حلب آزاد شده

۷۰ درصد منبج حلب آزاد شده

نیروهای دموکراتیک سوریه موفق شدند منطقه البناوی را در شهر منبج پاکسازی کنند که در این عملیات بیش از ۳۰ نفر از عناصر داعش کشته و زخمی شدند.

۷۰ درصد منبج حلب آزاد شده

(image)

نیروهای دموکراتیک سوریه موفق شدند منطقه البناوی را در شهر منبج پاکسازی کنند که در این عملیات بیش از ۳۰ نفر از عناصر داعش کشته و زخمی شدند.
۷۰ درصد منبج حلب آزاد شده

خرید بک لینک قوی

سپهر نیوز