۵۲ واحد دانشگاه لوله سازی اهواز مزین بنام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی می‌شود

۵۲ واحد دانشگاه لوله سازی اهواز مزین بنام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی می‌شود

رئیس دانشگاه لوله سازی اهواز گفت: مجتمع آموزشی۵۲ واحدی دانشگاه لوله سازی اهواز با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی بنام این شهدا نامگذاری می شود.

۵۲ واحد دانشگاه لوله سازی اهواز مزین بنام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی می‌شود

(image)

رئیس دانشگاه لوله سازی اهواز گفت: مجتمع آموزشی۵۲ واحدی دانشگاه لوله سازی اهواز با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی بنام این شهدا نامگذاری می شود.
۵۲ واحد دانشگاه لوله سازی اهواز مزین بنام ۵۲ شهید مدافع حرم خوزستانی می‌شود

عکس های داغ جدید