۴ کشته و زخمی بر اثر تیراندازی دیگری در آمریکا

۴ کشته و زخمی بر اثر تیراندازی دیگری در آمریکا

در ادامه خشونت های مسلحانه در آمریکا، این بار تیراندازی در جنوب فلوریدا، ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت.

۴ کشته و زخمی بر اثر تیراندازی دیگری در آمریکا

(image)

در ادامه خشونت های مسلحانه در آمریکا، این بار تیراندازی در جنوب فلوریدا، ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت.
۴ کشته و زخمی بر اثر تیراندازی دیگری در آمریکا

شبکه خانگی