۴ وظیفه‌ی وزارت اطلاعات برای صیانت از امنیت ملی

۴ وظیفه‌ی وزارت اطلاعات برای صیانت از امنیت ملی

نمایندگان مجلس با هدف ارتقاء و صیانت از منافع و امنیت ملی کشور، چار وظیفه برای وزارت اطلاعات تعریف کردند.

۴ وظیفه‌ی وزارت اطلاعات برای صیانت از امنیت ملی

(image)

نمایندگان مجلس با هدف ارتقاء و صیانت از منافع و امنیت ملی کشور، چار وظیفه برای وزارت اطلاعات تعریف کردند.
۴ وظیفه‌ی وزارت اطلاعات برای صیانت از امنیت ملی

آپدیت نود 32 ورژن 8

موزیک سرا