۴۰ دانشجوي چهارمحال و بختياري به طرح ولايت کشوري اعزام شدند

۴۰ دانشجوي چهارمحال و بختياري به طرح ولايت کشوري اعزام شدند

مسئول اجرايي طرح ولايت چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ نفر از دانشجويان این استان براي شرکت در بيست و يکمين دوره آموزش مباني انديشه (طرح ولايت) به تهران اعزام شدند.

۴۰ دانشجوي چهارمحال و بختياري به طرح ولايت کشوري اعزام شدند

(image)

مسئول اجرايي طرح ولايت چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ نفر از دانشجويان این استان براي شرکت در بيست و يکمين دوره آموزش مباني انديشه (طرح ولايت) به تهران اعزام شدند.
۴۰ دانشجوي چهارمحال و بختياري به طرح ولايت کشوري اعزام شدند

موزیک جوان