۴۰۰ داعشی برای حملات تروریستی به اروپا اعزام شده‌اند

۴۰۰ داعشی برای حملات تروریستی به اروپا اعزام شده‌اند

منابع امنیتی از ورود دست‌کم ۴۰۰ عنصر گروه تروریستی داعش به اروپا برای انجام حملات انتحاری خبر دادند.

۴۰۰ داعشی برای حملات تروریستی به اروپا اعزام شده‌اند

(image)

منابع امنیتی از ورود دست‌کم ۴۰۰ عنصر گروه تروریستی داعش به اروپا برای انجام حملات انتحاری خبر دادند.
۴۰۰ داعشی برای حملات تروریستی به اروپا اعزام شده‌اند

موسیقی روز

فانتزی