۴درصد واحدهای درسی رشته‌های پزشکی به صورت مجازی ارائه می‌شود

۴درصد واحدهای درسی رشته‌های پزشکی به صورت مجازی ارائه می‌شود

باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده چهار درصد یا چهار هفدهم واحدها را متناسب با مصوبه شورای آموزش به صورت مجازی ارائه کنند.

۴درصد واحدهای درسی رشته‌های پزشکی به صورت مجازی ارائه می‌شود

(image)

باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده چهار درصد یا چهار هفدهم واحدها را متناسب با مصوبه شورای آموزش به صورت مجازی ارائه کنند.
۴درصد واحدهای درسی رشته‌های پزشکی به صورت مجازی ارائه می‌شود

میهن دانلود