۳ پیشنهاد زنانه برای نمایشگاه کتاب/  کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است

۳ پیشنهاد زنانه برای نمایشگاه کتاب/  کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است

نویسنده کتاب پرفروش «دختر شینا» گفت: کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است؛ روایتی از زندگی خانم «زهرا پناهی روا» در زندگی مشترک‌شان با سردار شهید «علی چیت سازیان» که انتشارات «سوره مهر» آن را منتشر کرده است. 

۳ پیشنهاد زنانه برای نمایشگاه کتاب/  کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است

(image)

نویسنده کتاب پرفروش «دختر شینا» گفت: کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است؛ روایتی از زندگی خانم «زهرا پناهی روا» در زندگی مشترک‌شان با سردار شهید «علی چیت سازیان» که انتشارات «سوره مهر» آن را منتشر کرده است. 
۳ پیشنهاد زنانه برای نمایشگاه کتاب/  کتاب تازه‌ام «گلستان یازدهم» است

دانلود موزیک