۳۴ انجمن علمی در دو پردیس دانشگاه فرهنگیان فعال است/ وام پنج میلیون تومانی به زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد

۳۴ انجمن علمی در دو پردیس دانشگاه فرهنگیان فعال است/ وام پنج میلیون تومانی به زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد

نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به ایجاد انسجام در فضای تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: علاوه بر بسیج دانشجویی، ۳۴ انجمن علمی متشکل از ۲۰ انجمن در پردیس شهید بهشتی و ۱۴ انجمن در پردیس شهید هاشمی نژاد مشغول به فعالیت هستند.

۳۴ انجمن علمی در دو پردیس دانشگاه فرهنگیان فعال است/ وام پنج میلیون تومانی به زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد

(image)

نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به ایجاد انسجام در فضای تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: علاوه بر بسیج دانشجویی، ۳۴ انجمن علمی متشکل از ۲۰ انجمن در پردیس شهید بهشتی و ۱۴ انجمن در پردیس شهید هاشمی نژاد مشغول به فعالیت هستند.
۳۴ انجمن علمی در دو پردیس دانشگاه فرهنگیان فعال است/ وام پنج میلیون تومانی به زوجین دانشجو تعلق می‌گیرد

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی