۳۱ فروردین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

۳۱ فروردین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۳۹۴ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۵ فرصت دارند.

۳۱ فروردین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

(image)

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده برای ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۳۹۴ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۵ فرصت دارند.
۳۱ فروردین آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۴

فروش بک لینک

بازی