۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.

۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

(image)

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.
۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

لایسنس نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز