۲ مجوز از سوی آمریکا تنها راه رفع مشکل روابط بانکی ایران

۲ مجوز از سوی آمریکا تنها راه رفع مشکل روابط بانکی ایران

کارشناسان معتقدند وزارت خزانه داری آمریکا تنها با صدور ۲ مجوز کلی برای تبدیل دارایی های دلاری و همکاری بانک های دارای مدیران آمریکایی با ایران گره لغو تحریم بانکی ایران را حل کند بدون آن که تحریم های یک جانبه آمریکا زیرپاگذاشته شود.

۲ مجوز از سوی آمریکا تنها راه رفع مشکل روابط بانکی ایران

(image)

کارشناسان معتقدند وزارت خزانه داری آمریکا تنها با صدور ۲ مجوز کلی برای تبدیل دارایی های دلاری و همکاری بانک های دارای مدیران آمریکایی با ایران گره لغو تحریم بانکی ایران را حل کند بدون آن که تحریم های یک جانبه آمریکا زیرپاگذاشته شود.
۲ مجوز از سوی آمریکا تنها راه رفع مشکل روابط بانکی ایران

بک لینک رنک 4

اس ام اس جدید