۲ زلزله تهران را لرزاند

۲ زلزله تهران را لرزاند

۲ زمین لرزه به قدرت ۳.۲ و ۲.۶ ریشتر بامداد امروز حوالی جواد آباد در استان تهران را لرزاند.

۲ زلزله تهران را لرزاند

(image)

۲ زمین لرزه به قدرت ۳.۲ و ۲.۶ ریشتر بامداد امروز حوالی جواد آباد در استان تهران را لرزاند.
۲ زلزله تهران را لرزاند

شبکه خانگی