۲۶ بازیکن به تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند

۲۶ بازیکن به تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند

اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان از روز جمعه اول مردادماه به میزبانی هیات فوتبال منطقه ۲ مازندران در رامسر برگزار می‌شود.

۲۶ بازیکن به تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند

(image)

اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان از روز جمعه اول مردادماه به میزبانی هیات فوتبال منطقه ۲ مازندران در رامسر برگزار می‌شود.
۲۶ بازیکن به تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند

موزیک جوان