۲۴ نیروی پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند

۲۴ نیروی پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند

در حملات دو روز گذشته طالبان به منطقه ای در استان هلمند در جنوب افغانستان دست کم ۲۴ مامور پلیس کشته شده اند.

۲۴ نیروی پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند

(image)

در حملات دو روز گذشته طالبان به منطقه ای در استان هلمند در جنوب افغانستان دست کم ۲۴ مامور پلیس کشته شده اند.
۲۴ نیروی پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند

میهن دانلود