۲۰ هکتار از مراتع سیاه‌دره در آتش سوخت

۲۰ هکتار از مراتع سیاه‌دره در آتش سوخت

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن از آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده دالانکوه بخش سیاه‌دره دامنه خبر داد.

۲۰ هکتار از مراتع سیاه‌دره در آتش سوخت

(image)

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن از آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده دالانکوه بخش سیاه‌دره دامنه خبر داد.
۲۰ هکتار از مراتع سیاه‌دره در آتش سوخت

ورزش و زندگی