۲۰۱۶ سال پایان داعش در عراق است/ تعهد العبادی به پیروزی نهایی

۲۰۱۶ سال پایان داعش در عراق است/ تعهد العبادی به پیروزی نهایی

سخنگوی دولت عراق با تأکید بر عملیات نیروهای این کشور برای بیرون راندن تروریست‌ها از شهر‌های عراق گفت که سال ۲۰۱۶ سال پایان داعش خواهد بود.

۲۰۱۶ سال پایان داعش در عراق است/ تعهد العبادی به پیروزی نهایی

(image)

سخنگوی دولت عراق با تأکید بر عملیات نیروهای این کشور برای بیرون راندن تروریست‌ها از شهر‌های عراق گفت که سال ۲۰۱۶ سال پایان داعش خواهد بود.
۲۰۱۶ سال پایان داعش در عراق است/ تعهد العبادی به پیروزی نهایی

موزیک سرا