۱+۵ باید از فریب‌کاری آمریکایی‌ها آگاه شود / در کشمیر افراطی‌ها دست به اقدامات ظالمانه می‌زنند و مخصوص شیعیان نیست

۱+۵ باید از فریب‌کاری آمریکایی‌ها آگاه شود / در کشمیر افراطی‌ها دست به اقدامات ظالمانه می‌زنند و مخصوص شیعیان نیست

همین که بعضی از اعضای ۱+۵ به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکایی‌ها فریبکاری کردند خودش یک پیشرفت است و ما هم باید در روشن کردن وضعیت موجود در صحنه بین‌المللی در رابطه با فریبکاری‌های آمریکا در مسئله هسته‌ای تلاش کنیم

۱+۵ باید از فریب‌کاری آمریکایی‌ها آگاه شود / در کشمیر افراطی‌ها دست به اقدامات ظالمانه می‌زنند و مخصوص شیعیان نیست

(image)

همین که بعضی از اعضای ۱+۵ به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکایی‌ها فریبکاری کردند خودش یک پیشرفت است و ما هم باید در روشن کردن وضعیت موجود در صحنه بین‌المللی در رابطه با فریبکاری‌های آمریکا در مسئله هسته‌ای تلاش کنیم
۱+۵ باید از فریب‌کاری آمریکایی‌ها آگاه شود / در کشمیر افراطی‌ها دست به اقدامات ظالمانه می‌زنند و مخصوص شیعیان نیست

خرید بک لینک رنک 4

آخرین اخبار ورزشی