۱۵ اسفندماه؛ آخرین مهلت ثبت‌نام راهیان‌نور علوم پزشکی بابل

ثبت‌نام اردوی راهیان‌نور دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۵ اسفندماه جاری به پایان می‌رسد.