۱۴ تا ۱۷ شهریور ماه کنگره بین‌المللی تغذیه برگزار می‌شود/ حضور اساتید خارجی از آمریکا و انگلستان در این کنگره

۱۴ تا ۱۷ شهریور ماه کنگره بین‌المللی تغذیه برگزار می‌شود/ حضور اساتید خارجی از آمریکا و انگلستان در این کنگره

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران از برگزاری این کنگره در چهاردهم تا هفدهم شهریور ماه خبر داد.

۱۴ تا ۱۷ شهریور ماه کنگره بین‌المللی تغذیه برگزار می‌شود/ حضور اساتید خارجی از آمریکا و انگلستان در این کنگره

(image)

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایران از برگزاری این کنگره در چهاردهم تا هفدهم شهریور ماه خبر داد.
۱۴ تا ۱۷ شهریور ماه کنگره بین‌المللی تغذیه برگزار می‌شود/ حضور اساتید خارجی از آمریکا و انگلستان در این کنگره

دانلود نرم افزار جدید