۱۲ علامت سؤال جلوی فروش کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن

۱۲ علامت سؤال جلوی فروش کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سایپا، پیرامون مذاکرات سایپا و سیتروئن برای فروش سهام کارخانه سایپای کاشان اعلام کرد: این قرارداد چه ارزش افزوده جدیدی از منظر انتقال فناوری خواهد داشت و آیا سیتروئن به سایپا اجازه خواهد داد که خودروهای داخلی تولید شود؟

۱۲ علامت سؤال جلوی فروش کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن

(image)

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سایپا، پیرامون مذاکرات سایپا و سیتروئن برای فروش سهام کارخانه سایپای کاشان اعلام کرد: این قرارداد چه ارزش افزوده جدیدی از منظر انتقال فناوری خواهد داشت و آیا سیتروئن به سایپا اجازه خواهد داد که خودروهای داخلی تولید شود؟
۱۲ علامت سؤال جلوی فروش کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن

سپهر نیوز